Contact

Contact Info

Address: No.28,Xueyuan Road,Qingyuan District,Ji'an City,Jiangxi Province,China.
Postcode: 343009
Phone:+86-796-8103282
Fax:+86-796-8100455
Mail: bgs@jgsu.edu.cn